Virtual Staging < Back to Resources

Ánh Nguyệt và hành trình tỏa sáng trong lĩnh vực IT

Lăng kính Revina đã trở lại với một cuộc phỏng vấn thú vị cùng Nguyệt Trần, quản lý bộ phận sản xuất khối 3D. Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ, chính ê-kip phóng viên của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã giúp chúng tôi có được cuộc trò

read more

Staging vs. CGI | A Comparison Infographic

In this article, let's take a quick look at the differences between Traditional Home Staging, Virtual Staging and Computer Generated Imagery (CGI). All in one single picture!   Want to put it in your pocket? Download the full-resolution version of this infographic

read more