Our Journey < Back to Resources

[Recap] Exposure and the 1-year journey of Revina

On July 6, 2019, Revina graciously hosted Exposure - Imperfect Images, an event celebrating the company's first anniversary. This event is also a milestone, marking Revina's new development as a young Vietnamese social enterprise in technology. Taking place in an intimate and warm atmosphere at the new

read more

Exposure và hành trình 1 năm thành lập Revina

Ngày 6 tháng 7 vừa qua, Revina đã tổ chức thành công chương trình Exposure mừng kỷ niệm một năm thành lập công ty. Sự kiện cũng chính là cột mốc đánh dấu bước phát triển mới của Revina về cả quy mô, thành tựu và nhân lực, với tư

read more